Vad får mig att lysa?

Något som verkligen betyder mycket för mig är att

- lägga på minnet saker som jag säger
- man kommer att tänkta på mig och meddelar detta
- visa ansträngning; att kontakt/träff inte ligger på mig.